Van den Berg Roses

iSii

"Omdat we minder water en meststoffen verbruiken, en een hogere productie realiseren, blijven de operationele kosten laag terwijl het rendement hoger wordt."

Over Van den Berg Roses

Van den Berg Roses is één van de belangrijkste grootschalige en internationale rozenkwekers uit Nederland. Het bedrijf heeft kwekerijen in Naivasha (Kenia) en in Kunming (China). In Nederland teelt Van den Berg Roses grootbloemige rozen op 120,000 m2. In Kenia worden middelgrootbloemige rozen geteeld op een oppervlakte van 700,000 m2. Vijfennegentig procent van hun rozenproductie is bestemd voor de internationale markt en vinden hun weg naar bloemenspeciaalzaken van Moskou tot Los Angeles en van Oslo tot Singapore. In Kenia streven zij er naar een sociaal vangnet te bieden voor hun medewerkers, hun familie en hun dorp. Ze bieden hulp op het gebied van gezondheidszorg, scholing en kleding.

Uitdaging
Waterschaarste is een belangrijk probleem in landen zoals Kenia waar er een droog continentaal klimaat heerst. Om water op een zo efficiënt mogelijke manier te benutten is doeltreffend watermanagement essentieel. Daarom ging in 2012 Het Green Farming Water Demo Project van start. Dit project is ontwikkeld door een consortium van Nederlandse tuinbouwleveranciers en werd geïnitieerd door kassenbouwer Bosman Van Zaal. Het demonstratieproject vindt plaats bij kwekerij Van den Berg Roses in Naivasha, Kenia.

Oplossing en resultaten
Alle technologieën en diensten die zich lenen voor duurzaam teeltmanagement en de specifieke Oost-Afrikaanse teeltomstandigheden, worden gedemonstreerd op de Van den Berg Roses projectsite. Rozen van het soort ‘Upper Class‘ werden geplant in een substraatsysteem, met kokossubstraat als groeimedium. Het gebruik van water en meststoffen wordt, samen met de productieresultaten van het substraatsysteem, vergeleken met de traditionele teeltstrategieën en grondgebruik.

De Hoogendoorn iSii procescomputer optimaliseert de dosering van verschillende waterbronnen zoals regenwater, afvoerwater en bronwater. Daarnaast regelt het systeem ook de volledige recirculatie en ontsmetting van afvoerwater. Een verantwoord en duurzaam watermanagement resulteert in gezonde gewassen, waarbij water en meststoffen efficient worden benut. Uit de resultaten blijkt dat de waterbesparing minstens tweemaal hoger ligt dan het voorspelde minimum van 30%. Een verminderde input van water en meststoffen en een productieverhoging (20%) resulteerden in lagere operationele kosten, terwijl het rendement steeg. Dit project bewijst dat verantwoord watermanagement, waaronder substraatsystemen, bijdraagt aan een duurzame en succesvolle Keniaanse landbouwsector.

Feiten

Bedrijfsnaam
Van den Berg Roses

Teler
Arie van den Berg, eigenaar

Gewas
Rozen

Kasoppervlakte
70 ha

Plaats
Naivasha, Kenia

Oplossing
iSii procescomputer, kokossubstraat, irrigatiesystemen

Resultaten
60% besparing op watergift en 20% productieverhoging

Sitemap