GREENHOUSE, POWERHOUSE.

IIVO is het slimste kasbesturingssysteem ter wereld. Een moderne en next-level procescomputer, waarmee u meer kunt telen, met een hogere kwaliteit en met minimale middelen. Het IIVO systeem is een combinatie van slimme software en state-of-the-art hardware. Of u nu ervaring hebt met het telen van gewassen of niet, IIVO is zeer eenvoudig in gebruik voor alle telers.

TELERS VAN DE TOEKOMST

Oproep aan alle toekomstige telers, vernieuwers, wetenschappers en ondernemers over de hele wereld om het ware potentieel van de tuinbouw te ontsluiten. It’s time to connect nature with technology. Om meer te doen met minder. Om slimmer en autonoom te groeien. IIVO is er klaar voor.

Bent u er klaar voor?

WAAROM IIVO?

IIVO sluit naadloos aan op alle industriestandaard sensoren en is volledig compatibel met slimme camera’s en irrigatie-units. Deze combinatie vereenvoudigt en stroomlijnt de aansturing van elk gewas in een gecontroleerde teeltomgeving.

Zodra IIVO operationeel is, worden miljoenen regels code aan het werk gezet om gewas-specifieke inzichten te verzamelen. Zo wordt een nieuw licht geworpen op het werkelijke potentieel van het telen van gewassen in gecontroleerde omgevingen.

IIVO monitort constant en consistent elk aspect van uw kasomgeving, inclusief de klimaatcondities, het CO2-niveau en het waterverbruik; maar het systeem is tot veel meer in staat. Het systeem verzamelt en archiveert data om een compleet, holistisch overzicht van de kascondities te creëren. IIVO kan daarmee ingezet worden als een geavanceerde besturingscomputer om de specifieke behoeften van uw gewas op elk gewenst moment te bepalen.

 

 

 

BLIK OP DE TOEKOMST

IIVO zet zijn voorspellende krachten in om de ideale klimaatomstandigheden voor uw gewas te realiseren door het combineren van door sensoren gegenereerde data, weersvoorspellingen en in het verleden opgedane ervaringen. Het systeem reageert proactief om een stabiel en uniform klimaat te behouden, waarmee maximale opbrengsten en gewaskwaliteit worden gerealiseerd. U bent hiermee ook verzekerd van het efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen. 

 

 

 

Are you ready to connect nature and technology?  readysetgrow.nl

 

 

 

 IIVO klantverhalen

EEN DEMO BOEKEN

Sitemap