Schenkeveld’s focus op data gedreven telen

IIVO


Schenkeveld hanteert een geavanceerde teeltstrategie die voor een deel op data gebaseerd is , waardoor het traditionele 'teeltstuur' steeds meer wordt losgelaten. Ze maken gebruik van IIVO’s Intelligent Algorithms, ontwikkeld door Hoogendoorn Growth Management. Deze slimme algoritmes stellen cruciale parameters vast met behulp van speciaal ontwikkelde regels. Vervolgens neemt de computer het over, en houden de teeltspecialisten van Schenkeveld de ontwikkelingen goed in de gaten. Ze grijpen alleen in wanneer dat noodzakelijk is. Deze aanpak is steeds autonomer en stelt Schenkeveld in staat om op ‘Champions League’ te opereren in de teelt van hun producten.

Joost Barendse, Directeur bij Schenkeveld, benadrukt het belang van deze benadering: “De Intelligent Algorithms betekenen voor ons een hulpmiddel om minder fouten te maken in de teelt, en omdat wij denken dat we naar de toekomst toe steeds meer moeten gaan werken met data, helpt dit systeem de telers om betere keuzes te maken." Schenkeveld werkt al een aantal jaren samen met Hoogendoorn, waarbij veel locaties van Schenkeveld al generaties lang vertrouwen op de klimaatcomputers van Hoogendoorn. In 2020 nam Schenkeveld een leidende rol door de nadruk nog sterker te leggen op data-gedreven telen door te kiezen voor IIVO.

“Wij willen voorop lopen, dus ook met de IIVO zijn we een van de eerste gebruikers zijn we begonnen, omdat we ook die kennis zo snel mogelijk willen opbouwen en daarmee een zo goed mogelijk product op de markt kunnen brengen, zegt Leon van der Zalm, teler bij Schenkeveld.

Binnenkort zullen alle Schenkeveld locaties deze technologie gaan gebruiken. Schenkeveld deelt graag hun kennis met andere telers, met als uiteindelijk doel de duurzame ontwikkeling van de tuinbouwsector te bevorderen.

 

Sitemap