De kas van 12.000 vierkante meter

Hoogendoorn Growth Management is trots om te kunnen delen dat onze partner Rufepa TECNOAGRO een kas van meer dan 12.000 vierkante meter heeft gerealiseerd in Sharjah, de Verenigde Arabische Emiraten. De faciliteit is gebouwd in opdracht van Zijne Hoogheid Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, lid van de Hoge Raad en Heerser van Sharjah. De Minister van Landbouw van Murcia, Spanje, Antonio Luengo, opende de kas officieel. Onze collega's Fouad Ababou en Angela Luijten bezochten het unieke gebouw voor de grote opening. Ze hadden de kans om getuige te zijn van de teelt van de eerste tomatenplanten en het gebruik van onze geïnstalleerde procescomputer.

De kas heeft een dak van polycarbonaat met cellenstructuur en bestaat uit twee afdelingen die worden gescheiden door een pad- en fan systeem en een techniekruimte. Het gehele teeltsysteem wordt bestuurd door onze procescomputer. In elke afdeling zijn de meetboxen aangesloten die de temperatuur en de relatieve vochtigheid meten. Op het dak bevindt zich een weerstation met sensoren die de inkomende zonnestraling en de windsnelheid en -richting meet. De procescomputer regelt het klimaat in de kas proactief.

 

 

 

Fouad Ababou (Area Manager Sales bij Hoogendoorn), met onze meetbox.

Het project heeft tot doel ontwikkelings- en landbouwgemeenschappen te creëren en biologische land- en tuinbouwproducten van hoge kwaliteit te produceren, en zal het mogelijk maken het hoofd te bieden aan de huidige uitdagingen, zoals waterschaarste. Het belang van kassen wordt benadrukt als “een van de belangrijkste moderne technologieën die erin geslaagd zijn geschikte teeltomstandigheden te creëren, gewassen te beschermen tegen weersinvloeden en plagen, en te helpen verschillende soorten gewassen in overvloed en buiten het seizoen te produceren”.

Tijdens de opening verklaarde Antonio Luengo “trots te zijn dat onze innoverende technologie voor irrigatiewaterbeheer een doeltreffende oplossing biedt in extreme situaties van waterschaarste. Het is de beste stimulans om te blijven investeren in modernisering en technologie”.

 

Angela Luijten (Projectmanager International Business & Strategy bij Hoogendoorn) bij de kassenfaciliteit, samen met de Hoogendoorn meetbox.

Sitemap