Vruchtbare kennisuitwisseling

Vruchtbare kennisuitwisseling

"Het doel van iedere teler is om de opbrengst en kwaliteit van zijn gewas te maximaliseren, met minimaal gebruik van grondstoffen, om kosten te besparen." Dit is precies de missie van de teams die deelnemen aan de Autonomous Greenhouse Challenge van de Wageningen Universiteit, maar dan zonder een stap in de kas te zetten.

Tot nu toe verloopt de challenge heel goed voor team AuTomatoes, bestaande uit consultants, data scientists, engineers, onderzoekers en studenten van TU Delft, Van der Hoeven Horticultural Projects, KeyGene en Hoogendoorn Growth Management. Een tijdje geleden hebben ze hun eerste tomaten geoogst en de resultaten zien er nog steeds veelbelovend uit.

Wat is het geheim van het succes van het team? Wie zijn ze en hoe doen ze het?

Van der Hoeven Horticultural Projects is een bekend kassenbouwbedrijf dat wereldwijd turn-key tuinbouwprojecten levert. Ze werken aan klimaatsimulaties om optimale semi-gesloten kassen te creëren. Van der Hoeven R&D engineer Leonard Baart de la Faille deelt de kennis over modellering en systems engineering die hij heeft opgedaan tijdens zijn jarenlange ervaring. Het team gebruikt zijn ervaring om nieuwe algoritmen te ontwikkelen om de groeifactoren te sturen. Als teamcaptain gebruikt hij zijn helikopterview om de voortgang van het team nauwlettend te volgen.
Consultant Godfrey Dol deelt zijn 37 jaar ervaring met het team en helpt bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en algoritmen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over stamdichtheid en gewasbehandeling en maakt hij de voedingsplanning.

Binnen het team levert TU Delft theoretische kennis over het creëren van optimale kasregelingen, gebruikmakend van verschillende en nieuwe technieken. TU Delft afstudeerstudent Lars Kerkhof ontwikkelt nieuwe intelligente algoritmen om de irrigatie in de kas te optimaliseren en werkt hard aan het vinden van nieuwe en verbeterde manieren om plantengroei te sturen.

Kortom, Van der Hoeven heeft veel praktijkervaring en kennis op het gebied van modellering en systems engineering en TU Delft heeft de theoretische kennis over optimale regelingen. De combinatie van deze toegepaste en fundamentele kennis, aangevuld met de kennis van Hoogendoorn en KeyGene, heeft geleid tot de ontwikkeling van intelligente algoritmen om kasinstallaties optimaal aan te sturen, wat vruchtbare resultaten heeft opgeleverd.

Sitemap