Schenkeveld

IIVO

"Aquabalance biedt belangrijke inzichten in bijvoorbeeld de watergift, het matgewicht, intering en EC- en pH gehalte van de drain, op basis waarvan je de watergift kan optimaliseren."

Schenkeveld

Passie voor perfectie
Familiebedrijf Schenkeveld is in 1937 opgericht en teelt sinds 2002 alleen nog maar trostomaten. Inmiddels worden deze tomaten op 5 locaties geteeld. De nieuwste van deze locaties is Schenkeveld Schiphol, een uitbreidingsproject dat is gestart in 2016. Het totale project bestaat uit vier kassen van elk 11 hectare. In 2017 en 2018 zijn de eerste twee kassen gebouwd en deze zijn inmiddels ook in productie. De andere twee kassen zullen in 2020 en 2021 gebouwd worden.

Teeltmanager Arthur van der Meijs is vanaf het allereerste moment betrokken geweest bij dit project en is verantwoordelijk voor de teelt en gewasbescherming. Hierbij staat het product altijd voorop, wat ook blijkt uit de Schenkeveld slogan ‘Passie voor perfectie’. Arthur zegt hierover: “We willen niet de grootste te zijn, maar wel de beste”. De ambitie voor de toekomst is dan ook om de locatie bij Schiphol samen met alle medewerkers tot een succes te maken. “We streven ernaar om organisatorisch alles goed te laten draaien, zodat iedereen het goed naar zijn zin heeft.”

Aquabalance
Naast een goede organisatie is een goed gewas onmisbaar voor een succesvolle kaslocatie. Een belangrijke voorwaarde voor een goed gewas is een goede irrigatiestrategie. Voor de aansturing van de irrigatie wordt bij Schenkeveld gebruik gemaakt van watergehaltemeters en de Hoogendoorn Aquabalance. “In het najaar geven we water op basis van tussentijd en uitsteltijd, maar ik kijk wel iedere dag naar de Aquabalance voor de inzichten die het biedt in bijvoorbeeld de watergift, het matgewicht, intering en EC- en pH gehalte van de drain”. Deze inzichten geven informatie over de activiteit van het gewas en de conditie van het substraat, waardoor afwijkingen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd.

In de zomermaanden wordt bij Schenkeveld water gegeven op basis van het Aquabalance systeem. Het grote voordeel van Aquabalance merk je volgens Arthur vooral op warme dagen met weinig zon. “Er is dan weinig instraling van de zon, maar wel veel verdamping. Op basis van zoninstraling zou je dan geen water geven. Doordat het matgewicht afneemt zorgt de Aquabalance er dan voor dat er toch water wordt gegeven.” Dit leidt tot een optimale watergift, volledig afgestemd op de behoeften van de plant.

In combinatie met het watergeefprogramma van de iSii procescomputer wordt het actuele gewicht en het verzadigingsgewicht van de substraatmat steeds opnieuw gemeten en berekend. Op basis van het verloop van deze waarden bepaalt Aquabalance de juiste tijd voor de volgende druppelbeurt. Zo hebben planten nooit een tekort of teveel aan water en wordt de watergift geoptimaliseerd. Daarnaast genereert Aquabalance data die leidt tot zinvolle inzichten, die vervolgens weer toegepast kunnen worden om de watergift te optimaliseren.

Sensoren
Naast de Aquabalance wordt in de hightech kassen bij Schiphol gebruikt gemaakt van andere sensoren. “We maken gebruik van een pyrgeo- en planttemperatuursensor om de uitstraling en planttemperatuur te monitoren.” Bij een hoge uitstraling kan de gewastemperatuur zomaar lager zijn dan de kastemperatuur, wat kan leiden tot niet-optimale gewasgroei. De metingen van de pyrgeosensor kunnen ook door de iSii procescomputer gebruikt worden om de schermregeling aan te passen op de mate van uitstraling. Hiermee wordt afkoeling van het gewas voorkomen en kan energie worden bespaard.

“Daarnaast gebruiken we de planttemperatuur ook als factor voor het bepalen van de VPD (Vapor Pressure Deficit; dampdrukverschil), wat aangeeft of de plant in stress is of het naar zijn zin heeft”. Op basis van de VPD waarde kan de iSii procescomputer de klimaat- en irrigatieregelingen optimaliseren en gewascondensatie voorkomen.

Volgens Arthur zijn sensoren en data echter niet genoeg om te komen tot een succesvol gewas. “Data genereren met sensoren is belangrijk, maar je moet ook weten wat je er mee moet doen. Ik zie wel de meerwaarde van data en sensoren, maar je hebt zelf ook kennis nodig. Je moet het wel snappen, want data kan je niet alles vertellen”.

Feiten

Bedrijfsnaam
Schenkeveld Schiphol

ContactpersoonArthur van der Meijs

Type gewas
Trostomaten

Kas grootte
22 ha

Plaats
Rijsenhout, Nederland

Oplossing
iSii procescomputer en Aquabalance

Results
Optimale irrigatie op basis van de plantbehoefte

Sitemap