Realiseer een geoptimaliseerde assimilatenbalans met geautomatiseerde regelingen

Realiseer een geoptimaliseerde assimilatenbalans met geautomatiseerde regelingen

Een optimaal groeiklimaat is noodzakelijk om gewasgroei te optimaliseren. Volgens de principes van Plant Empowerment wordt gewasgroei bepaald door de drie plantbalansen. Het kasklimaat moet daarom het gewas ondersteunen om zijn balansen te allen tijden in evenwicht te houden. Team AuTomatoes heeft de principes van Plant Empowerment toegepast in hun groeistrategie tijdens de Autonomous Greenhouse Challenge. Ze hebben de Challenge gewonnen omdat de plant en zijn balansen centraal stonden bij het ontwikkelen van hun algoritmes en oplossingen voor telers.
Dus hoe hebben ze dit gedaan? Dit artikel geeft uitleg over de assimilatenbalans en hoe team AuTomatoes deze in evenwicht heeft gehouden.

De assimilatenbalans is de balans tussen de productie en het verbruik van assimilaten. Om groei te optimaliseren is het noodzakelijk dat de productie van assimilaten zo hoog mogelijk is en dat het gebruik van assimilaten maximaal gestimuleerd wordt. Om de productie en het verbruik van assimilaten in balans te houden moet er altijd een goede verhouding zijn tussen de lichtsom (productie van assimilaten) en de gemiddelde temperatuur (gebruik van assimilaten).

Om de productie van assimilaten te optimaliseren heeft team AuTomatoes een nieuwe sensor ontwikkeld, de zogenoemde lichttransmissie-ladder. Deze sensor meet de hoeveelheid licht in de kas op drie niveaus: aan de bovenkant, in het midden en aan de onderkant van het gewas. Deze metingen geven inzicht in de werkelijke hoeveelheid licht die door het bladerdek heen komt en de bladeren op verschillende niveaus in het gewas bereikt. Het team gebruikte dit als de basis voor hun snoeistrategie. Op deze manier konden ze de lichtbenuttingsefficiëntie regelen om de productie van assimilaten te optimaliseren.

Om het gebruik van assimilaten te optimaliseren heeft het team twee besturingsalgoritmes ontwikkeld. Het Ventilation Optimization Control algoritme regelt de raamstanden volgens de gewenste setpoints voor temperatuur en luchtvochtigheid. Daarnaast realiseert het Temperature Optimization Control algoritme de juiste balans tussen de lichtsom en de gemiddelde etmaaltemperatuur. Door middel van deze algoritmes kon het team de gemiddelde temperatuur in hun kas, en daarmee het assimilatengebruik van het gewas, optimaliseren.

Sitemap