Lanstomaten & OK Plant

iSii

De invloed van weersomstandigheden op het groeiklimaat
Weersomstandigheden hebben een grote invloed op het klimaat in de kas. Zo worden verdamping en plantengroei voornamelijk gestuurd door zonnestraling en zijn veranderingen in temperatuur van invloed op het energieverbruik van een kas.
Een van de gevolgen van de klimaatverandering is dat de weersveranderingen sneller en heviger kunnen zijn dan in het verleden. Anticiperen op het weer wordt daarom belangrijker voor het beheersen van uw kasprocessen. Om hierin te voorzien biedt Hoogendoorn voor de iSii proces computer twee modules waarmee u uw kasprocessen kunt sturen op basis van de weersomstandigheden: Meteoscoop en Meteoradar.

Meteoscoop
De iSii software module Meteoscope geeft een 7-daagse weersverwachting voor uw specifieke locatie, die elk uur wordt bijgewerkt met de laatste informatie over windsnelheid, temperatuur, bewolking en instraling. Zo kunt u met Meteoscope anticiperen op het komende weer.

René van der Lans, mede-eigenaar van Lanstomaten, teelt al 25 jaar tomaten. Hij is al jaren een tevreden gebruiker van Meteoscope. "Het grootste voordeel voor ons zijn de regelingen, met name voor temperatuur en verlichting". Meteoscope past automatisch de energie-, klimaat- en irrigatie-instellingen in je iSii computer aan, op basis van je lokale weersverwachting. Zo kun je bijvoorbeeld extra warmte opslaan in je warmteopslagtank als er lage temperaturen worden verwacht, of de verlichting op tijd uitschakelen als er veel zonnestraling wordt voorspeld.

Teeltspecialist orchideeën Leon Kouwenhoven van orchideeën- en seizoensproductenkwekerij OK Plant is zeer tevreden over het gebruik van Meteoscope. "De toegevoegde waarde van Meteoscope is dat je kunt anticiperen op het komende weer. Zo kun je vooraf je klimaat aanpassen, in plaats van je te laten overrompelen door gebeurtenissen. "Als er bijvoorbeeld minder instraling wordt verwacht, kan de beregeningsregeling daarop worden aangepast.

Met Meteoscope kun je het kasklimaat optimaliseren op basis van de weersverwachting. Naast optimale groeiomstandigheden voor je gewas is een bijkomend voordeel dat de aangepaste klimaatregelingen kunnen leiden tot energie- en waterbesparing.

Meteoradar
Naast temperatuur, wind en straling is ook neerslag van grote invloed op het kasklimaat. De meeste telers gebruiken al een neerslagsensor om de luchtramen te sluiten zodra er neerslag wordt gedetecteerd. Wanneer de luchtramen echter volledig zijn geopend, kan het 5 tot 30 minuten duren voordat ze zijn gesloten. Hierdoor kan neerslag uw kas binnenkomen en het kasklimaat verstoren. Daarom is het essentieel om zo snel mogelijk te reageren op verwachte neerslag, voordat een bui begint.

Meteoradar berekent de intensiteit van de komende neerslag, op basis van lokale radarbeelden. Bij naderende neerslag wordt een signaal naar de iSii procescomputer gestuurd om de luchtramen (deels) te sluiten. Zo blijft het kasklimaat stabiel en gaat er niet onnodig energie verloren.

Bij OK Plant kweken ze hoogwaardige orchideeën en seizoensproducten voor topbloemisten en tuincentra. Leon maakt al 4 jaar gebruik van Meteoradar. "Meteoradar helpt ons met gewasbescherming. We hebben veel hoogwaardige gewassen in onze kas en Meteoradar geeft ons de zekerheid dat de controles op tijd worden aangepast, voordat de neerslag begint. Dit is ook gunstig voor het kasklimaat".

René gebruikt Meteoradar sinds de ingebruikname van de iSii procescomputer bij Lanstomaten in 2008. "Meteoradar reageert eerder dan de neerslagsensor, waardoor de luchtramen al beginnen te sluiten voordat het gaat regenen, wat zorgt voor gemoedsrust." Zo voorkomt Meteoradar dat er neerslag in de kas komt en dat het gewas nat wordt. Hiermee worden schimmelaantastingen in het gewas voorkomen.

Technologie in de tuinbouw
Zowel René als Leon zijn overtuigd van de meerwaarde van het gebruik van technologie en data voor de beheersing van het kasklimaat. Leon: "Kwekerijen worden steeds groter en complexer, dus heb je nieuwe technologieën nodig als extra zekerheid." Daarom worden bij OK Plant de nieuwste ontwikkelingen op de voet gevolgd, om te kijken of ze er hun voordeel mee kunnen doen.
Volgens René is de technologische ontwikkeling ook erg belangrijk voor de ontwikkeling van het gewas. "De iSii procescomputer meet 24/7 alle relevante factoren die van invloed zijn op het kasklimaat, waardoor het kasklimaat altijd stabiel blijft. Dit zorgt voor optimale groeiomstandigheden voor het gewas."

Feiten

Naam van het bedrijf
Lanstomaten & OK Plant

Teler
Rene van der Lans

Gewas
Tomaten

Grootte kas
6,3 ha

Locatie
's Gravenzande, Nederland

Oplossing
Meteoscoop & Meteoradar

Resultaten
Automatisch aangepaste besturing op basis van de weersverwachting, minder risico op nat gewas

_____________________________________________________________________

Naam bedrijf
OK Plant

Teler
Leon Kouwenhoven

Gewas
Orchideeën en seizoensproducten

Grootte kas
6 ha orchideeën, 18.000 m2 seizoensproducten

Locatie
Naaldwijk en Maasdijk, Nederland

Oplossing
Meteoscoop & Meteoradar

Resultaten
Anticiperende sturing van het groeiklimaat, gewas beschermd tegen neerslag

Sitemap