HortiQ – continue monitoren van processen met als enige doel optimalisatie

Na een intensief beoordelingstraject, welke in 2011 in gang werd gezet, heeft Hoogendoorn Growth Management in 2012 het HortiQ certificaat toegewezen gekregen. Het certificaat fungeert als keurmerk voor organisaties die installaties, systemen en diensten aan de glastuinbouwsector leveren voor transport, CO2, regel-,  warmte – en watertechniek. Het certificaat is een bewijs van vakmanschap en de garantie dat heldere procedures en criteria zijn vastgelegd en worden nageleefd. Martin Helmich, CCO van Hoogendoorn en actief lid van de bestuurscommissie van HortiQ, legt uit wat het belang is van dit keurmerk en het vervolg van HortiQ Next Level.

Voor Hoogendoorn zijn kwaliteit en transparantie belangrijke waarden als het gaat om de producten en diensten die zij leveren. Het bedrijf beschikt, naast het HortiQ certificaat niet voor niets  over het ISO9001 en zelfs het ISO 27001 certificaat, een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Martin vertelt: “Wij vinden kwaliteit belangrijk. Het mooie van HortiQ is dat het jaarlijks wordt gemonitord,  je bent continue bezig met de verbetering van je bedrijfsprocessen”.

Zekerheid en kwaliteit

Het HortiQ certificaat is volgens Hoogendoorn een vereiste om kwaliteit en zekerheid te kunnen bieden aan de afnemers. Zeker als een bedrijf  internationaal actief is. Dit geldt ook voor henzelf. Vandaag de dag is Hoogendoorn in ruim 100 landen actief en is 80% van de omzet afkomstig uit buitenlandse projecten. Collega’s van Hoogendoorn werken vanuit verschillende kantoren in Nederland, Canada/USA, Mexico en China.

“Over de hele wereld zie je steeds meer investeerders bewust kiezen voor investeringen de voedselmarkt. Dit betekent ook dat  grotere en meer high-tech projecten wereldwijd worden gerealiseerd. Die investeerders willen kwaliteitsgarantie en risicobeperking, daar komt HortiQ  om de hoek kijken. Wij kunnen dankzij deze certificering zekerheid en kwaliteit bieden aan die investeerders.” aldus Helmich.

HortiQ Next Level

In November 2021 werd het beleidsplan HortiQ Next Level aangekondigd. Dit betekent dat in 2022 de gehele leveranciersketen over een HortiQ certificaat zal beschikken. HortiQ levert op deze wijze een belangrijke positieve bijdrage aan de positie van de Nederlandse tuinbouwsector ten opzichte van de snel ontwikkelende markt van internationale aanbieders. Ook Hoogendoorn staat achter dit initiatief. “Een goed initiatief, want het richt zich op de hele keten. Niet alleen om de kas, maar ook alles wat in die kas zit zal daardoor straks gecertificeerd zijn. Dat zal de positie van Nederlandse bedrijven op de internationale markt in de toekomst alleen maar versterken” volgens Helmich.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over de waarde van het HortiQ certificaat, klik dan hier of neem contact met ons op.

Sitemap