Hoogendoorn Growth Management collaborates with Agadir Horticultural Complex to reshape the future of the Moroccan horticulture

 

 

Het is officieel, het Agadir Horticultural Complex (CHA) is geopend onder het voorzitterschap van Zijne Excellentie de heer Mohammed Sadiki, minister van Landbouw, Zeevisserij, Plattelandsontwikkeling, Water en Bosbouw van Marokko en Jeroen Roodenburg, de Nederlandse ambassadeur van Marokko op 10 december 2022. Dit demonstratiecentrum van 1 hectare is een initiatief van de belangrijkste universiteit voor kennisdeling in Marokko, Institute Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV). Deze universiteit wil de toekomst van de Marokkaanse tuinbouw opnieuw vormgeven door de toekomstige telers op te leiden.

Onderwijs aan de toekomstige telers is essentieel. Momenteel beslaat de Marokkaanse tuinbouw enorme hectaren low-tech en mid-tech teelt in onder andere Canarische kassen. In dit belangrijke exportland voor groenten en fruit kan de opbrengstverspilling oplopen tot 40% van de gehele productie. Bovendien zijn er uitdagingen rond efficiënt waterbeheer en voedselveiligheid. Dit is wat professor Farid Lekjaa (directeur van het CHA) wil veranderen, in samenwerking met zowel de Marokkaanse als de Nederlandse overheid. Samen besloten ze de eerste hightech glazen kas voor Marokko te bouwen, waarbij Nederlandse kassenbouwers samenwerkten met lokale bouwers.

 

 

Om dit succes te vieren werd deze kas op 10 december j.l. in Agadir feestelijk geopend. Tijdens deze openingsceremonie had Martin Helmich (CCO van Hoogendoorn Growth Management) de exclusieve eer om een presentatie te geven over de visie van Hoogendoorn op de toekomst van de Marokkaanse tuinbouw. Meneer Helmich benadrukte het belang van efficiënt klimaat- en watermanagement voor de regio. De regio inspireren om minder natuurlijke hulpbronnen te gebruiken en hun gewassen op de meest efficiënte manier te verbouwen. Dit is haalbaar door de IIVO procescomputer als kloppend hart van hun teeltomgeving te gebruiken en de Plant Empowerment Principles in praktijk te brengen.

 

 

Uiteraard kan deze procescomputer geen één-op-één kopie zijn van het Nederlandse product vanwege de verschillende milieuomstandigheden en het technologie- en kennisniveau van het land. Daarom tekende het team van Hoogendoorn een MoU-overeenkomst met de CHA onder voorzitterschap van Zijne Excellentie de heer Mohammed Sadiki. Hierbij heeft Hoogendoorn toegezegd de software van haar product aan te passen aan de behoeften van de regio. Dit gebeurt in samenwerking met de studenten van het CHA die de geïnstalleerde IIVO proces computer, de sensoren en het LetsGrow.com data platform in het CHA dagelijks zullen gebruiken. De Intelligente Algorithms van de IIVO zullen vervolgens op dit onderzoeksproject worden afgestemd en beschikbaar worden gesteld aan alle telers in Marokko. Samen transformeren Hoogendoorn en CHA de toekomst van de tuinbouw in Marokko.

 

 

Met het oog op samen sterk staan als Nederlandse tuinbouwsector is Hoogendoorn ook trots dat de volgende andere Nederlandse bedrijven en universiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van de CHA: Koppert, LetsGrow.com, Horti-XS, Zyztemz, Harvest House, GreenTech Amsterdam, Impact Cluster (bestaande uit o.a. Universiteit Leiden, TU Delft & Erasmus Universiteit) en Wageningen Universiteit en Research.

 

 

Het officiële programma werd afgesloten met het gezamenlijk bekijken van de WK-voetbalwedstrijd van het Marokkaanse team. Waarbij ook een nieuw uitgangspunt voor de toekomst werd gerealiseerd. Gelukkig won het team de wedstrijd en stond toen in de halve finale.

Sitemap