De Noordhoek

Work-IT

"Herkennen en monitoren zijn kritische stappen in de biologische bestrijding. Work-IT is hierbij essentieel om de planten gelukkig en gezond te houden."

De Noordhoek

In de hedendaagse wereld, waarin het verkleinen van onze ecologische voetafdruk van groot belang is, biedt de biologische teelt nieuwe inzichten over duurzame telen. De biologische teelt is meer dan een teelt zonder pesticiden en substraten, het is een uitdagende wereld met indringers en verdedigers. De Noordhoek neemt ons mee op hun reis.

Een ontdekkingsreis naar de mogelijkheden en risico’s van de natuur
Omringd door komkommers en tomaten is een scala van insecten en micro-organismen harmonieus aan het werk. Terwijl bijen de tomaten bestuiven, zijn sluipwesten het gewas aan het beschermen tegen gevaarlijke ziekten en plagen die de kas binnendringen. Om een gelukkige leefomgeving voor hun klanten te creëren staat een biologische balans in de teeltstrategie van de Noordhoek centraal. Vooral hun gezonde en duurzame selectie van producten trekt de aandacht van de speciale markt voor biologisch voedsel. Belangrijke factoren die de groei van deze markt stimuleren zijn de bezorgdheid over het milieu en de wens om de ecologische voetafdruk te verminderen.

Na jaren van traditionele teelt en gedreven door passie voor de natuur, besloot de Noordhoek in 2010 over te stappen op de biologische teelt. Sindsdien ervaart de organisatie dat het realiseren van gezond gewas meer arbeidsintensief en uitdagend is. De nadruk ligt hierbij op vooruitkijken, problemen moeten eerder opgelost worden dan in de traditionele teelt. Het is een reis waarin de mogelijkheden en de risico’s van de natuur worden ontdekt. Planten die worden bedreigd door ziekten en plagen dienen bijvoorbeeld in een vroegtijdig stadium herkend te worden. “Herkennen en monitoren zijn kritische stappen in de biologische bestrijding. Work-IT is hierbij essentieel om de planten gelukkig en gezond te houden”.

Het aangaan van uitdagingen, nieuwe wegen inslaan en het investeren in de toekomst typeren de organisatie. Vooral wanneer de kennis schaars is, test de Noordhoek nieuwe teeltstrategieën op basis van vallen en opstaan. Hierbij ligt de focus van de organisatie altijd op groenten van hoogwaardige kwaliteit. Het is een succesvolle reis waarin de organisatie nieuwe stappen zet; de transitie naar een meer circulaire teelt. Om dit te realiseren wordt er een nieuwe kas met geïntegreerde zonnepanelen en thermische collectoren gebouwd. Met dit veelbelovende nieuwe initiatief wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de potentie van de natuur om het kasklimaat te verbeteren.

De regulatie van het kasklimaat is essentieel. Daarnaast is binnen de biologische teelt de behoefte aan de optimalisatie van het bodemmilieu gestegen. Een rijk bodemleven is namelijk bevorderlijk voor de preventie van allerlei soorten bodemziekten. Door het reguleren van water, het voorzien in nutriënten op een meer efficiënte manier en het bieden van stabiliteit aan het gewas, functioneert de bodem als een vitaal levend ecosysteem. Grondbewerking en de realisatie van een gezond wortelmilieu van groot belang.

Een eigen moestuin beginnen?
Het telen van uw eigen groenten is leuk en geeft voldoening. De Noordhoek heef een tip voor een succesvolle moestuin: Het op peil houden van gewasgezondheid is essentieel. “Wanneer je een goede gewasopbrengst wilt realiseren, plant dan verschillende zaden voor groenten en bloemen. De optimalisatie van de biodiversiteit trekt bijen aan voor de bestuiving van het gewas en insecten zoals lieveheersbeestjes voor de biologische bestrijding. Bovendien is gewasrotatie cruciaal voor het telen van gezonde groenten in een voedingsrijke bodem.”

Feiten

Bedrijfsnaam
De Noordhoek

Type gewas
Komkommers en tomaten

Plaats
Kapelle, Nederland

Oplossing
Work-IT

Sitemap