De kracht van samenwerking

De kracht van samenwerking

Het ultieme doel van ieder teler is het maximaliseren van de opbrengst en kwaliteit van zijn gewas, met minimaal gebruik van grondstoffen, om kosten te besparen. Precies dit is de missie van de teams die strijden in de Autonomous Greenhouse Challenge van de Universiteit Wageningen, maar dan zonder ooit een voet in de kas te zetten.
Wat is de beste manier om dit te bereiken? Volgens team AuTomatoes is samenwerking de sleutel. Het team is goed op weg in de Autonomous Greenhouse Challenge, maar waar is het allemaal begonnen?

Team AuTomatoes heeft ervoor gekozen om de Challenge aan te gaan met een holistische benadering: een multidisciplinair team samenstellen, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Vanuit deze strategie is een team gevormd met consultants, data-wetenschappers, engineers, onderzoekers en studenten van Van der Hoeven Horticultural Projects, TU Delft, KeyGene en Hoogendoorn Growth Management.

De vier bedrijven willen voorop lopen in kennisontwikkeling en constant nieuwe dingen leren. Ze geloven allemaal dat samenwerking met andere bedrijven de manier is om dit te bereiken. Om deze reden hebben ze besloten om gezamenlijk deel te nemen aan de Autonomous Greenhouse Challenge. De verschillende perspectieven kunnen het moeilijk maken om nieuwe dingen te ontwikkelen. Echter, alle teamleden zien dit als een uitdaging en niet als een probleem. De verschillende inzichten leiden tot nieuwe ideeën, waarmee nieuwe en innovatieve oplossingen kunnen worden ontwikkeld. Deze oplossingen kunnen door telers gebruikt worden om de gewasgroei te optimaliseren, wat hen gemoedsrust geeft.

Nadat het team was gevormd zijn ze begonnen met het plannen van hun groeistrategie. Hoogendoorn Consultant en AuTomatoes teamlid René Beerkens omschrijft de voorbereidingsfase als volgt: “Ik kijk terug op de beginfase als een periode van kennisontwikkeling; we leerden van elkaars expertise en gaan een volledig nieuwe richting op. De resultaten die we nu behalen zijn alleen mogelijk door een goede samenwerking.”

Sitemap