De Data Driven route naar nauwkeurige oogstprognoses

De Data Driven route naar nauwkeurige oogstprognoses

In de afgelopen jaren is de Data Driven Growing-strategie steeds belangrijker geworden voor de glastuinbouwsector. Deze strategie combineert plantfysiologie met kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence; AI) en algoritmes op basis van data uit de kas. Dit helpt telers bij het analyseren van oogstprognoses en het in evenwicht houden van de plantbalansen. Hierdoor kunnen telers de kwantiteit en kwaliteit van hun productie optimaliseren. De route naar Data Driven Growing is geen blauwdruk; iedere teler kiest een eigen strategische richting en kan de strategie in eigen tempo implementeren.

Greenco

Sommige telers kiezen ervoor bewezen teeltstrategieën toe te passen, terwijl anderen proberen onontdekte teeltstrategieën te vinden. Een voorbeeld van deze laatste groep is Greenco, de internationale teler van snackgroenten. Verborgen in een zee van data vinden zij constant nieuwe inzichten over plantcondities en plantgezondheid. Door de toepassing van Data Driven Growing-principes heeft Greenco een innovatiestrategie ontwikkelt waarmee ze constant vooruit gaan. Met deze strategie anticipeert Greenco sneller op potentiële problemen en veranderende weersomstandigheden. Hiermee worden de klimaatomstandigheden in de kas geoptimaliseerd, wat leidt tot maximale teeltopbrengsten.

Acht jaar geleden is Greenco de route naar Data Driven Growing gaan volgen. Dit was een geleidelijk proces van kleine stappen. In eerste instantie werd begonnen met het vergelijken van handmatig ingevoerde data met de automatische door sensoren gegenereerde data. De toegevoegde waarde van het dataplatform werd steeds duidelijker en uiteindelijk essentieel voor Greenco. Door gebruik te maken van data werden bijvoorbeeld de oogstprognoses nauwkeuriger en kan Greenco nu anticiperen op variërende groeiomstandigheden en de marktvraag. Door het combineren van data met plantfysiologie leren zij plantgedrag beter begrijpen. Dankzij de geavanceerde en flexibele technologie van Hoogendoorn Growth Management kan Greenco de optimale klimaatomstandigheden voor de tomatenteelt realiseren.

Leren is een actief proces; Greenco daagt zichzelf continu uit om meer met minder te produceren. Door het toepassen van de Hoogendoorn Oogstprognosemodule kan Greenco een week van tevoren een oogstprognose berekenen voor de komende vier weken. Deze module is aangepast op de groeicondities van snacktomaten. Met de Oogstprognosemodule kan Greenco hun productie afstemmen op de marktvraag en tegelijk anticiperen op veranderende weersomstandigheden. Dankzij deze module heeft Greenco altijd de volledige controle.

In de Greenco “Control Room” worden alle teeltgegevens geanalyseerd om ervoor te zorgen dat de productie aansluit op de marktvraag en de duurzaamheid en kwaliteit van de producten wordt behouden. Greenco wil altijd voorop blijven lopen en zal ook in de toekomst gebruik blijven maken van nieuwe technologieën. Door het toepassen van een Data Driven Growing-strategie kan Greenco consumenten de mogelijkheid bieden om gemakkelijk gezond te eten.

Inzichten door data-analyse

Naast Greenco gebruiken vele andere telers de Oogstprognosemodule om de besluitvorming te verbeteren en de productie te optimaliseren. Door technologie te combineren met plantfysiologie kunnen nauwkeurige oogstprognoses worden verkregen. Met deze nieuwe analytische inzichten verbeteren telers hun bedrijfsprestaties.

 

Sitemap